Ecosisterra

El món és com el coneixem per l’equilibri entre ecosistemes. A Ecosisterra cada ecosistema té el seu propi paisatge, funciona gràcies a la perfecta harmonia entre els sers vius i el seu medi ambient.

Els humans hem sigut capaços de crear els nostres propis paisatges convertits en ciutats, però a vegades sense respectar el medi, talant boscos, contaminant l’aire, pescant incontroladament… etc.  No es té consciència que el món funciona millor si hi ha respecte i harmonia entre tots els sers que habitem el planeta terra.